ἀγήτωρ

ἀγήτωρ
See also: ἡγέομαι.
Page in Frisk: 1,10

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • Ἀγήτωρ — Leader masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αγήτωρ — Προσωνυμία του Δία στη Σπάρτη. Σε άλλα μέρη όμως Α. έλεγαν τον Ερμή ή τον Απόλλωνα. Στην Κύπρο, πάλι, Α. ήταν ο ιερέας που επόπτευε τις θυσίες προς την Αφροδίτη …   Dictionary of Greek

  • Ἀγήτορα — Ἀγήτωρ Leader masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀγήτορι — Ἀγήτωρ Leader masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀγήτορος — Ἀγήτωρ Leader masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Agetor — (Ancient Greek: polytonic|Ἀγήτωρ) was an epithet given to seve­ral gods of Greek mythology,Citation | last = Schmitz | first = Leonhard | author link = | contribution = Agetor | editor last = Smith | editor first = William | title = Dictionary of …   Wikipedia

  • АФРОДИСИИ —    • Aphrodisia,          τα Άφροδίσια, праздник в честь Афродиты, торжественнее всего справлялся в Парфе (кроме того, еще в городе Άμαθου̃ς) на Кипре, в храме, который воздвиг богине Кинир. Из фамилии последнего избирались и жрецы, между… …   Реальный словарь классических древностей

  • Agetor — (griechisch Ἀγήτωρ, „Führer“) ist eine Epiklese mehrerer griechischen Gottheiten. In Lakedaimon wurde Zeus Agetor verehrt, er besaß einen Brandaltar, auf dem der König vor Beginn eines Feldzugs ein Opfer brachte und eine Fackel an dem Feuer… …   Deutsch Wikipedia

  • ηγήτορας — ο (Α ἡγήτωρ, δωρ. τ. ἁγήτωρ) 1. αρχηγός, κυβερνήτης, διοικητής (α. «οι ηγήτορες τού πολέμου» β. «ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες», Ομ. Ιλ.) 2. τίτλος τού πρώτου ιερέα τής Αφροδίτης στην Κύπρο 3. φρ. «ἡγήτωρ ὀνείρων» προσωνυμία τού Ερμή ως θεού που στέλνει… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.